Πρόγραμμα εξετάσεων Μαΐου Ιουνίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ    ΠΕΡΙΟΔΟΥ     ΜΑΙΟΥ  -  ΙΟΥΝΙΟΥ     2013 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ      ΦΑΙΑΚΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α'  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β'  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ'  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23/5/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κωστόπουλος Κοντός Βλαχογιάννη Βάρδια
ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σιδέρη Βάρδια
ΤΡΙΤΗ 28/5/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Μπαμπαναράκη Γκουρούση Δημητρίου
ΠΕΜΠΤΗ 30/5/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛ.  ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛ.  ΓΛΩΣΣΑ Χημεία
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Βλαχογιάννη-Δημητρίου Βλαχογιάννη-Δημητρίου Φίλιου
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/6/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κωστόπουλος Κοντός
ΤΡΙΤΗ 4/6/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δημητρίου Μπασαγιάννη-Δεσύλλα
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ Βιολογία ΑΡΧΑΙΑ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Φίλιου Γκουρούση Βλαχογιάννη
ΠΕΜΠΤΗ 6/6/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Χημεία ΝΕΟΕΛ.  ΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σιδέρη Φίλιου Μπαμπαναράκη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΝΕΟΕΛ.  ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κοντός-Φίλιου Βλαχογιάννη-Δημητρίου Παπαπαναγιώτου
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/6/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛ.  ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΦΥΣΙΚΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Βλαχογιάννη-Δημητρίου Γκουρούση Κωστόπουλος
ΤΡΙΤΗ 11/6/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Βιολογία
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Μπασαγιάννη-Δεσύλλα Μπασαγιάννη-Δεσύλλα Φίλιου
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/6/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Κ.Π.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Φίλιου Γκουρούση
ΠΕΜΠΤΗ 13/6/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΕΟΕΛ.  ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Μπαμπαναράκη Σιδέρη Μπαμπαναράκη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2013 ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αγγελοπούλου Αγγελοπούλου Αγγελοπούλου