Πρόγραμμα "Καθαρίζω τη Μεσόγειο"

Στα πλαίσια του προγράμματος "Καθαρίζω τη Μεσόγειο", οι μαθητές και οι καθηγητές τους σχολείου μας, σήμερα Τρίτη 14-5-2003, επισκέφθηκαν την παραλία του Ύψου και προχώρησαν στον καθαρισμό της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους μαθητές μας η μεγάλη ποικιλία απορριμάτων που συνάντησαν.

Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν από τους μαθητές και στάλθηκανστο δίκτυο Μεσόγειος SOS.